CSV
Datum Naziv primatelj OIB primatelja Sjedište primatelja Opis Iznos Platitelj
23.05.2024 ELZET 82878771889 HR ULAZNI RAČUN 240131 51,00 EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR (I.SREDNJA)
23.05.2024 BIT D,O,O 65357272267 HR ULAZNI RAČUN 241613 29,80 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NIJEMCI 41672124651 Naredba za isplatu 150,00 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 34,37 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 BOROVO GRAF VUKOVAR 66485761923 HR ULAZNI RAČUN 240128 37,50 GIMNAZIJA VUKOVAR
23.05.2024 UDRUGA ZA POTICANJE UMJETNIČKE SVIJESTI 99018110828 Naredba za isplatu 550,00 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 ELIPLAST-REKLAME GDPR GDPR ULAZNI RAČUN 240281 99,54 POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI
23.05.2024 POLUS D.O.O. 19498671843 HR ULAZNI RAČUN 240109 200,00 OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, STARI MIKANOVCI
23.05.2024 DRŽAVNI PRORAČU POREZ I PRIREZ NA DOHO - IVANKOVO Plaćanje 35,72 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 PLANINARSKO DRUŠTVO FRANKOPAN 14187127557 Naredba za isplatu 350,00 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 145,01 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 30,12 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 100,50 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 HEP-PLIN D.O.O. 41317489366 HR ULAZNI RAČUN 240271 247,83 POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI
23.05.2024 KONZUM PLUS D.O.O. 62226620908 HR ULAZNI RAČUN 240280 26,83 POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI
23.05.2024 DRŽ.PROR. DOPR.ZA MIO I IZ PLAĆE - ZAGREB Plaćanje 123,42 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 DRŽ.PROR.DOPR. ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆU - ZAGREB Plaćanje 129,19 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
23.05.2024 ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK 43413546068 HR ULAZNI RAČUN 240134 162,50 GIMNAZIJA VUKOVAR
23.05.2024 GDPR GDPR GDPR Putni nalozi 90,00 POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI
23.05.2024 DRŽAVNI PRORAČU POREZ I PRIREZ NA DOHO - JARMINA Plaćanje 2,72 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA