CSV
Datum Naziv primatelj OIB primatelja Sjedište primatelja Opis Iznos Platitelj
22.04.2024 PLODINE D.D. 92510683607 HR ULAZNI RAČUN 240161 44,52 OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA
22.04.2024 TOTAJ 43913254754 HR ULAZNI RAČUN 240107 76,00 OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD
22.04.2024 IDA DIDACTA D.O.O. 02059736476 HR ULAZNI RAČUN 240140 104,63 OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK
22.04.2024 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O 30638414709 HR ULAZNI RAČUN 240133 1,64 OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI
22.04.2024 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O 30638414709 HR ULAZNI RAČUN 240058 12,24 OŠ KOROG
22.04.2024 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKO 97748123085 HR ULAZNI RAČUN 240136 53,09 OŠ GRADIŠTE
22.04.2024 ILLE-SERVICE HR D.O.O. 49069508983 HR ULAZNI RAČUN 240178 25,50 OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI
22.04.2024 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O 30638414709 HR ULAZNI RAČUN 240139 1,64 OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI
22.04.2024 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O 30638414709 HR ULAZNI RAČUN 240134 1,64 OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI
22.04.2024 CODELECT D.O.O. 90863721039 HR ULAZNI RAČUN 240116 58,08 EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI
22.04.2024 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI 67051656383 Naredba za isplatu 87.038,23 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
22.04.2024 VINDIJA 44138062462 HR ULAZNI RAČUN 240159 133,81 OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA
22.04.2024 ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. 83442273157 HR ULAZNI RAČUN 240143 149,31 OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI
22.04.2024 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O 30638414709 HR ULAZNI RAČUN 240061 12,35 OŠ KOROG
22.04.2024 FUNKCIJA 13 17393599173 HR ULAZNI RAČUN 240062 91,25 OŠ GRADIŠTE
22.04.2024 SEGES D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I GDPR GDPR ULAZNI RAČUN 230047 69,40 OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA
22.04.2024 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 HR ULAZNI RAČUN 240131 0,10 OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI
22.04.2024 GDPR GDPR GDPR ULAZNI RAČUN 240093 335,23 OŠ GRADIŠTE
22.04.2024 CROATIA BANKA D.D. 32247795989 Naredba za isplatu 283,90 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
22.04.2024 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ 27043252729 NULL, NULL, NULL ULAZNI RAČUN 240063 131,01 OŠ GRADIŠTE