CSV
Datum Dobavljač OIB Broj računa Iznos Platitelj
16.05.2024 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ 46854859465 869158-0001 371,55 OPĆINA BILJE
10.05.2024 HEP OPSKRBA D.O.O. 63073332379 2/2024 -8,21 OPĆINA BILJE
06.05.2024 JAVNI BILJEŽNIK MARIO ČERKEZ 87660573373 582-2-2 65,99 OPĆINA BILJE
06.05.2024 JASMINA BIKADI 05738949047 18/PEPELJUGA/1 315,00 OPĆINA BILJE
03.05.2024 OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM D.O.O. 90649953509 3069/VP-VP1/1 131,63 OPĆINA BILJE
02.05.2024 PANON PROMO BILJE 94524447356 42/01/241 106,25 OPĆINA BILJE
01.05.2024 HRT 68419124305 4041921133-202405-2 21,24 OPĆINA BILJE
30.04.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 906816-04-24 2,66 OPĆINA BILJE
30.04.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 906697-04-24 5,10 OPĆINA BILJE
30.04.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 906603-04-24 5,10 OPĆINA BILJE
30.04.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 906204-04-24 9,13 OPĆINA BILJE
30.04.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 905488-04-24 15,60 OPĆINA BILJE
30.04.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 903060-04-24 2,66 OPĆINA BILJE
30.04.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 903019-04-24 2,66 OPĆINA BILJE
30.04.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 902160-04-24 222,09 OPĆINA BILJE
30.04.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 901504-04-24 27,03 OPĆINA BILJE
30.04.2024 ALPEKS GASTRO D.O.O. 22165972142 849-101-3000 1.638,85 OPĆINA BILJE
30.04.2024 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 735/PP1/2 1.665,00 OPĆINA BILJE
30.04.2024 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 734/PP1/2 107,56 OPĆINA BILJE
30.04.2024 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 733/PP1/2 29,56 OPĆINA BILJE