CSV
Datum Dobavljač OIB Broj računa Iznos Platitelj
18.04.2024 IMMORTAL BALKAN ESPORTS J.D.O.O. ZA USLUGE 80016088100 4 1.600,00 OPĆINA BILJE
15.04.2024 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 516/PP1/2 462,40 OPĆINA BILJE
12.04.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 038202-03-24 38,53 OPĆINA BILJE
11.04.2024 CITADELA UGOSTITELJSKI OBRT 36542037707 53/PP1/1/2024 145,00 OPĆINA BILJE
10.04.2024 KOMUNALNO-BILJE D.O.O. 63140788294 542/PP1/2 5.451,04 OPĆINA BILJE
10.04.2024 OPG ŠPIGEL DRAGICA 85056573767 1/2024 66,00 OPĆINA BILJE
08.04.2024 HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ 28817560444 8478/1/1 18,31 OPĆINA BILJE
08.04.2024 PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI 05738949047 15/PEPELJUGA/1 280,00 OPĆINA BILJE
04.04.2024 GLAS SLAVONIJE D.D. 87192735882 1081/03/1 97,56 OPĆINA BILJE
02.04.2024 CLOUDOS D.O.O. 98475812373 57/1/1 1.930,50 OPĆINA BILJE
01.04.2024 RADIO BARANJA 49062762331 72/1/1 135,00 OPĆINA BILJE
01.04.2024 HRT 68419124305 4041921133-202404-1 21,24 OPĆINA BILJE
31.03.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 906816-03-24 2,66 OPĆINA BILJE
31.03.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 906697-03-24 2,66 OPĆINA BILJE
31.03.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 906603-03-24 2,66 OPĆINA BILJE
31.03.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 906204-03-24 5,89 OPĆINA BILJE
31.03.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 905488-03-24 15,60 OPĆINA BILJE
31.03.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 903060-03-24 2,66 OPĆINA BILJE
31.03.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 903019-03-24 2,66 OPĆINA BILJE
31.03.2024 VODOOPSKRBA D.O.O. DARDA 67820151229 902160-03-24 175,77 OPĆINA BILJE