CSV
Datum Naziv primatelj OIB primatelja Sjedište primatelja Opis Iznos Platitelj
22.04.2024 HEP ELEKTRA D.O.O. - OSIJEK Plaćanje 118,63 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
18.04.2024 KUD SLAVONAC PODRAVSKA MOSLAVINA - PODRAVSKA MOSLAVINA Plaćanje 2.500,00 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
18.04.2024 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - Plaćanje 7,07 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
16.04.2024 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. - ZAGREB Plaćanje 9,00 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
15.04.2024 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA PODRAVSKA MOSLAVINA Plaćanje 600,00 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
12.04.2024 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 67,00 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
12.04.2024 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 450,00 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
12.04.2024 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 151,00 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
12.04.2024 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 6,00 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
12.04.2024 Plaće i naknade UGOVOR O DJELU 776,39 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
10.04.2024 Plaće i naknade DRUGI DOHODAK 911,54 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
10.04.2024 Plaće i naknade DRUGI DOHODAK 356,72 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
10.04.2024 Plaće i naknade VIJEĆNICI 713,40 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
10.04.2024 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 530,89 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
10.04.2024 GDPR GDPR GDPR Plaćanje 398,17 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
10.04.2024 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAGREB Plaćanje 67,62 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
09.04.2024 NK HAJDUK KRČENIK - MOSLAVINA PODRAVSKA Plaćanje 1.000,00 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
09.04.2024 NK PODRAVAC PODRAVSKA MOSLAVINA - PODRAVSKA MOSLAVINA Plaćanje 1.000,00 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
09.04.2024 DARIO ŠIMARA, DARIO SLATINA - SLATINA Plaćanje 5.920,00 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
08.04.2024 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - Plaćanje 2.085,91 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA